Close
targi-elektrotechnika

MIĘDZYNARODOWE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ ELEKTROTECHNIKA

patronat serwisuNajnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki i systemów zabezpieczeń po raz 16-sty w Warszawie! XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018
Warszawa, 31 stycznia – 2 lutego, EXPO XXI

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

 Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA. 

Wystawcy Targów ELEKTROTECHNIKA mają możliwość współprowadzenia konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do prawie 2000 specjalistów – inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru oraz  instalatorów.

Współpraca z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Architektów R.P., Stowarzyszenie Architektów Polskich,  mobilizuje nas do działań zapewniających najwyższy profesjonalizm i gwarantuje dotarcie z ofertą do profesjonalistów branży elektrotechnicznej i budowlanej.

Konferencje, szkolenia i warsztaty od lat są integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

ELEKTROTECHNIKA targi energia

 ELEKTROTECHNIKA – Tematyka szkoleń w 2018 roku:

 • Systemy utrzymania i zabezpieczenia budynków
 • Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa
 • Dobór i układanie kabli i przewodów w sieciach nn
 • Dobór Zabezpieczeń
 • Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów i zespołów kablowych
 • Sprawdzanie instalacji elektrycznych po wykonaniu i w trakcie eksploatacji w budynku
 • Opłacalność inwestycji w OZE w obiektach użyteczności publicznej i małych firmach
 • Inteligentne Sieci Sn i nn – praktyczne rozwiązana Smart Grid
 • Rozwiązania inteligetnego oświetlenia
 • Kompensaja mocy biernej w układach nn – teoria i praktyka
 • Nowoczesne systemy wentylacyjne
 • Instalacja teletechniczna budynków mieszkalnych
 • Inteligetny budynek – wytyczne projektowe i rozwiązania
 • Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemów zasilania gwarantowanego budynków
 • Narzędzia do projektowania
 • Aspekty Prawne

Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2018 odbędzie się kilkanaście szkoleń skierowane do 100-150 osób każde. W sumie Targi odwiedzi około 15 000 branżystów.

 Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji Targów można uzyskać na stronie www.elektroinstalacje.pl 

 

Kontakt: office@elektroinstalacje.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *