Close
Mazowieckie-Forum-Energii-Odnawialnych

Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych: Zarządzanie efektywnością energetyczną, kluczem do oszczędności

27 październik 2017 roku, w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych to:

SZANSE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Okazja do spotkania się z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz poznania zasad wsparcia finansowego dla samorządów.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE

Możliwość spotkania się z przedstawicielami firm specjalizujących się w kontroli efektywności energetycznej oraz w odnawialnych źródłach energii. W tym roku będziemy poruszać się po dwóch płaszczyznach merytorycznych.

 Możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE w latach 2017-2018 

Poznamy produkty klastrowe dla samorządów, zasady pozyskiwania finansowania oraz zasady jego efektywnego wykorzystania. W tym modele formalno-prawne realizacji projektów energetycznych w samorządach.

Zarządzaniu efektywnością energetyczną

Na przykładzie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią SEPIN w oparciu o LoRaWAN. Poznamy m.in. zagadnienia efektywności energetycznej w codziennej eksploatacji obiektu oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie na podstawie „Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej”.

Dotkniemy również tematyki modernizacji oświetlenia, która jest istotnym elementem efektywności energetycznej oraz kompensacji mocy biernej jako elementu efektywności energetycznej.

Zapisz się teraz

Organizatorzy

S4E
S4E Specjalistyczny dystrybutor z wartością dodaną, którą jest gotowość do rozwiązywania ażdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka Partner. Spółka posiada własne centra szkoleniowe (S4EDU), specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers). Oferuje także unikalne rozwiązania z zakresu kontroli efektywności energetycznej oraz samych rozwiązań energetycznych (S4Energy).

Mazowiecka Agencja Energetyczna
Agencja realizuje zadania w zakresie działań na rzecz ochrony rodowiska naturalnego, poszanowania energii jak również zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie rodowiska wykorzystania energii, pomocy samorządom erytorialnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz onsumentom w tym zakresie.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
To uczelnia bezsprzecznie kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *