Close
innogy-elektromonter

innogy dzieli się wiedzą ze Stypendystami

    • innogy Polska kontynuuje współpracę z Fundacją im. Lesława A. Pagi przy projektach takich jak Akademia Energii oraz Akademia Liderek Biznesu, skierowanych do młodych osób, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z branżą energetyczną i pracą na managerskich stanowiskach
    • W ramach współpracy z Fundacją, eksperci innogy poprowadzą zarówno wykłady merytoryczne, poświęcone roli energetyki w tworzeniu smart city, jak i spotkania mentoringowe i warsztaty HR

innogy Polska po raz kolejny aktywnie wspiera projekty realizowane przez Fundację im. Lesława A. Pagi, których celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji i kształcenie studentów oraz absolwentów w obszarach związanych z energetyką oraz biznesem. W ramach tegorocznego partnerstwa, innogy zaangażuje się w dwa kluczowe dla firmy projekty: Akademię Energii, skierowaną do osób chcących pracować w branży energetycznej oraz Akademię Liderek Biznesu, dedykowaną młodym kobietom, aspirującym do pełnienia ważnych ról w dużych przedsiębiorstwach.

 

Akademia Energii

Nadchodząca, VIII edycja Akademii Energii poświęcona będzie tematyce związanej z budowaniem smart city. Podczas cyklu spotkań, eksperci innogy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat inteligentnych rozwiązań i usług, dzięki którym zwiększa się komfort życia w miastach. Wśród innowacyjnych rozwiązań dedykowanych mieszkańcom miast, na osobnym spotkaniu zaprezentowane zostaną społeczne i środowiskowe korzyści wynikające z wprowadzania i rozwoju transportu elektrycznego, a także udostępniania usług takich jak elektryczny car sharing.

Akademia Liderek Biznesu

Z kolei podczas II edycji programu Akademia Liderek Biznesu, specjaliści z innogy poprowadzą warsztaty, na których podzielą się wiedzą z zakresu praktycznego wykorzystywania tzw. umiejętności miękkich do budowania swojej pozycji w firmie i na rynku pracy. Dodatkowo, uczestniczki będą miały możliwość udziału w spotkaniu inspiracyjno-mentorskim z Joanną Kępczyńską, Członkiem Zarządu innogy Polska, która w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, będzie je motywowała do ubiegania się w przyszłości o wysokie stanowiska w różnych organizacjach. Ważnym elementem spotkania będzie przełamanie stereotypów na temat pracy w branży energetycznej i pokazanie, że kobiety doskonale odnajdują się w roli liderek tego sektora.

Bardzo cieszę się, że jako firma innogy, będąca przedsiębiorstwem z bogatym międzynarodowym doświadczeniem biznesowym i energetycznym, kolejny raz angażujemy się w projekty Fundacji im. Lesława A. Pagi. Wykorzystując wiedzę i umiejętności naszych przedstawicieli, chcemy inspirować młodych ludzi do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji, co w efekcie zwiększy ich szanse na obejmowanie ważnych stanowisk w firmach. W ramach projektu Akademia Liderek Biznesu, szczególnie ważnym dla mnie, jako mentorki, jest wspieranie młodych kobiet w kształtowaniu odpowiednich postaw zawodowych i uświadomienie im drzemiącego w nich potencjału do pełnienia kluczowych ról także w sektorze energetycznym. Wierzę, że udział innogy w tych projektach sprawi, że część uczestników w przyszłości zasili również szeregi naszej kadry mówi Joanna Kępczyńska, Członek Zarządu innogy Polska.

***
Grupa innogy
jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. – odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *