Close

ELEKTRYK / ELEKTROAUTOMATYK

Website Knauf

Knauf jest czołową, globalną firmą zajmującą się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.

knauf praca

 

Knauf jest czołową, globalną firmą zajmującą się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

ELEKTRYK / ELEKTROAUTOMATYK

Miejsce pracy: Fabryka Knauf w Opolu.

Twój zakres obowiązków:

 • utrzymanie pracy maszyn oraz instalacji w zakresie systemów automatyki i sterowania
 • analiza przyczyn awarii maszyn oraz wdrażanie działań zapobiegawczych
 • usuwanie usterek w przypadku wystąpienia awarii
 • przeprowadzanie planowanych i bieżących napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych
 • prowadzenie prac modernizacyjnych i rozbudowy układów sterowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie o profilu kierunkowym: automatyka, elektronika, elektrotechnika, robotyka
 • podstawowa wiedza z zakresu działania sterowników PLC, silników elektrycznych, aparatury pomiarowej
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka motywacja do pracy, skuteczność w działaniu, dociekliwość zorientowanie na cele oraz gotowość do podejmowania wyzwań
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym

To oferujemy:

 • interesującą pracę w dynamicznym, zgranym zespole
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia pracy
 • rozwój zawodowy, możliwość udziału w szkoleniach branżowych
 • opiekę medyczną
 • samodzielną i ciekawą pracę
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • stabilność zatrudnienia – szczycimy się bardzo niską fluktuacją pracowników
 • indywidualny plan wdrożenia dla nowego pracownika
 • nastawienie firmy na rozwój zawodowy pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres: praca@knauf.com

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Knauf Bełchatów Sp. z o.o. ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec, Fabryka w Opolu ul. Norweska 1, 45-920 Opole. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, zmieniania oraz modyfikowania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Pragniemy poinformować, iż administratorem przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji danych osobowych jest Knauf Bełchatów Sp. z o.o. ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec, Fabryka w Opolu ul. Norweska 1, 45-920 Opole. Ponadto, informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Fabryka w Opoluw celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
  a w przypadku wyrażenia zgody, także w następnych postępowaniach rekrutacyjnych /zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO/.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w następnych postępowaniach rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez okres pięciu lat.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
 10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, tj. zaangażowanym w proces rekrutacji na rzecz Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Fabryka w Opolu.
 11. Więcej informacji może Pani/Pan uzyskać drogą elektroniczną ochronadanych@knauf.pl.